Çalışma Alanlarımız | Av. Bilal Küçükşengün | BK Hukuk Danışmanlık

Çalışma Alanlarımız

Şirketlere Hukuki Danışmanlık

Şirketlere Hukuki Danışmanlık

Avukatın, müvekkillerini, mahkemelerde temsil etme görevinin yanı sıra, hukuki sorunların çözümü konusunda…

Ticaret ve Şirketler Hukuku

Ticaret ve Şirketler Hukuku

Hukuk büromuz, gerek yerli ve gerekse yabancı ticari işletme ve şirketlerin kuruluşundan devrine ve mal varlıklarının…

Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul Hukuku

Gayrımenkul sektörü son yıllarda yabancı yatırımların da artmasıyla birlikte büyümekte olup…

Aile ve Boşanma Hukuku

Aile ve Boşanma Hukuku

Gayrımenkul sektörü son yıllarda yabancı yatırımların da artmasıyla birlikte büyümekte olup…

İş Hukuku

İş Hukuku

Ofisimiz işçi ve işveren arasındaki ilişkinin her iki tarafında da, ortaya çıkabilecek hukuki uyuşmazlıklar…

Fikri Mülkiyet Hukuku

Fikri Mülkiyet Hukuku

Hukuk büromuz, gerek yerli ve gerekse yabancı ticari işletme ve şirketlerin kuruluşundan devrine ve mal varlıklarının…

Medya ve Basın Hukuku

Medya ve Basın Hukuku

Medya hukuku sürekli bir gelişim ve değişim içerisindedir. Ofisimizin bu alanda danışmanlık yaptığı firmalar…

İcra ve İflas Hukuku

İcra ve İflas Hukuku

İcra ve İflas hukuku alanında Ticaret Şirketlerinin Yurt içi ve Yurt dışında tahsil edemedikleri alacakları haciz yada İflas talepli…

Sorumluluk ve Tazminat Hukuku

Sorumluluk ve Tazminat Hukuku

Sorumluluk ve tazminat hukuku bir çok hukuk dalını kapsamakla birlikte, ofisimiz tarafından yoğun şekilde yürütülen…

Ceza Hukuku

Ceza Hukuku

Kişi hak ve özgürlükleri ile kamu düzen ve güvenliği arasındaki dengeyi sağlayan TCK hükümlerine göre ortaya…

Sigorta Hukuku

Sigorta Hukuku

Son yıllarda hızlı değişim ve gelişim gösteren Türk Sigortacılık sektöründe, başta sigortacılık…

Sağlık Hukuku

Sağlık Hukuku

Son yıllarda ülkemizde uygulanmakta olan “Sağlıkta Dönüşüm” politikaları, Tıp ve Sağlık Hukuku alanında köklü…

İdare Hukuku

İdare Hukuku

Hukuk büromuz, müvekkillerinin idare ile olan ihtilaflarının çözümünde yardımcı olmaktadır…

Vergi Hukuku

Vergi Hukuku

Vergi hukukunu ilgilendiren sorunlarda henüz dava aşamasına gelmeksizin uzlaşma komisyonlarında…

Taşıma Hukuku

Taşıma Hukuku

Ülkemizde uluslararası ticaretin gelişmesi ile taşıma hukuku önem kazanmaktadır. Uluslararası Taşıma…

Yabancılar Hukuku

Yabancılar Hukuku

Türkiye’de yatırım yapmak isteyen, yada çalışma izni ve ikamet izni almak isteyen yabancılara danışmanlık…

Tüketici Hukuku

Tüketici Hukuku

Bu alanda özellikle inşaat, züccaciye ve tekstil sektöründe uzmanlaşmış olmakla birlikte…

Hemen Ara