Fikri Mülkiyet Hukukundan Doğan Davalar | Av. Bilal Küçükşengün | BK Hukuk Danışmanlık

Fikri Mülkiyet Hukukundan Doğan Davalar

Globalleşen dünyada toplumlar; sanatçıyı, bilim ve düşün adamını, buluşçuyu, tasarımcıyı ve rekabet gücü olan işletmeciyi teşvik ederlerse gelişebilir ve ileri teknoloji üretebilirler. Bu çerçevede gelişen Fikri Sınaî Mülkiyet Hukuku marka hakkı unsurlarının ya da patentin izinsiz kullanılmasını, kopya satışları, eserlerin izinsiz kullanılmasını, izinsiz pazarlanmasını ve kuruluşların fikri haklarının ihlal edilmesini önlemek için devreye girer. 

Hukuk büromuz Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku alanında gerek hukuk davaları gerek ceza hukuku alanında müvekkillerine; eser sahiplerine, icracı sanatçılara, yapım şirketlerine, yayıncılara hizmet vermektedir. Uyuşmazlık halinde ya da fikir ve sınai eserlerinin saldırıya uğraması durumunda tespit, önleme, men, maddi ve manevi davalar ile ceza davalarını yürütmektedir. Ofisimizin Fikri Mülkiyet hukuku alanında verilen hizmetlerin bir kısmı; 

  • Marka, patent, endüstriyel tasarım ve faydalı modellerin ulusal ve uluslararası alanda araştırılması, tescili, korunması ve devri işlemleri
  • Marka, patent, endüstriyel tasarım ve faydalı model hakları ile ilgilİ danışmanlık hizmeti verilmesi ve uyuşmazlıklardan doğan tüm davaların takibi
  • Telif hakları
  • Ticari sırların kötüye kullanılmasının engellenmesi
  • Lisans sözleşmelerinin hazırlanması ve lisans verme/alma görüşmelerinde danışmanlık hizmeti verilmesi

 

Hemen Ara