Gayrimenkul Hukuku | Av. Bilal Küçükşengün | BK Hukuk Danışmanlık

Gayrimenkul Hukuku

Gayrımenkul sektörü son yıllarda yabancı yatırımların da artmasıyla birlikte büyümekte olup, bu konudaki hukuki ihtiyaç da artmıştır. Bu bağlamda Gayrimenkul hukuku departmanımız tarafından verilen hizmetlerin bir kısmı; 

  • Gayrimenkul şirketleri kuruluşu
  • Gayrimenkul edinimi, kiralanması, işletilmesi, yönetimi ve geliştirilmesi
  • Gayrimenkul üzerinde ipotek, intifa ve üst hakkı gibi ayni hakların tesisi ve kaldırılması
  • Müdahalenin meni, istirdat, izalei şüyu, ecrimisil, tapu iptali ve tescil, kira tespit ve tahliye davaları başta olmak üzere gayrımenkul hukukunda kaynaklı tüm davaların yürütülmesi
  • Kentsel dönüşüm uygulamalarından kaynaklanan sorunlar
  • Yabancı uyruklular ve yabancı sermayeli şirketlerin gayrimenkul edinimi
  • Gayrimenkul satış vaadi, arsa payı karşılığı kat yapım sözleşmeleri tanzimi ve müzakeresi
  • Gayrimenkule ilişkin hukuki durum ve risk tespiti
  • Tapu Sicili, Kadastro ve Belediyeler nezdinde tutulan kayıtların ve takyidatların tetkik işlemleri
  • Kamulaştırma işlemleri ve bunlardan kaynaklı davalar
Hemen Ara