Gayrimenkul Hukuku

Gayrımenkul sektörü son yıllarda yabancı yatırımların da artmasıyla birlikte büyümekte olup, bu konudaki hukuki ihtiyaç da artmıştır. Bu bağlamda Gayrimenkul hukuku departmanımız tarafından verilen hizmetlerin bir kısmı; 

  • Gayrimenkul şirketleri kuruluşu
  • Gayrimenkul edinimi, kiralanması, işletilmesi, yönetimi ve geliştirilmesi
  • Gayrimenkul üzerinde ipotek, intifa ve üst hakkı gibi ayni hakların tesisi ve kaldırılması
  • Müdahalenin meni, istirdat, izalei şüyu, ecrimisil, tapu iptali ve tescil, kira tespit ve tahliye davaları aşta olmak üzere gayrımenkul hukukunda kaynaklı tüm davaların yürütülmesi
  • Kentsel dönüşüm uygulamalarından kaynaklanan sorunlar
  • Yabancı uyruklular ve yabancı sermayeli şirketlerin gayrimenkul edinimi
  • Gayrimenkul satış vaadi, arsa payı karşılığı kat yapım sözleşmeleri tanzimi ve müzakeresi
  • Gayrimenkule ilişkin hukuki durum ve risk tespiti
  • Tapu Sicili, Kadastro ve Belediyeler nezdinde tutulan kayıtların ve takyidatların tetkik işlemleri
  • Kamulaştırma işlemleri ve bunlardan kaynaklı davalar

 

Hemen Ara