Hakkımızda | Av. Bilal Küçükşengün | BK Hukuk Danışmanlık

Hakkımızda

BK Hukuk Danışmanlık İstanbul Barosuna kayıtlı farklı hukuk alanlarında uzmanlaşmış altı avukat, beraberinde stajyer avukatlar, takip elemanları ve idari personelleri ile birlikte Türk hukuku ve uluslarası hukukun çeşitli alanlarında faaliyet göstermektedir.

Bizim yaklaşımımız müvekkillerimizin gerçek ihtiyaçlarını ivedilikle tespit edip bunlar üzerine odaklanmak, sunduğumuz kaliteli ve hızlı hizmet sayesinde ihtilafları gidermede yardımcı olmak ve de müvekkillerimizle olan ilişkilerimizin kalıcı olmasını sağlamaktadır.

Öncelikle uzun ve sonu belirsiz dava sürecine girmek yerine, en verimli ve hızlı çözümün bulunmasına yönelik hukuki yardım ve danışmanlık temel hizmetlerimizdendir. Bu bağlamda, hukuki sorunun ortaya çıkış sürecini bir bütün olarak değerlendirip, sadece problem ortaya çıktıktan sonra müdahale etmeyi değil; henüz ortada bir sorun yok iken muhtemel riskleri göz önüne alarak, adeta koruyucu hekimlik gibi, hizmet verdiğimiz müvekkilleri yönlendirmeyi mesleğin temel prensibi olarak görmekteyiz.

Diğer yandan ofisimiz, dava sürecinin başladığı durumlarda uzman ve tecrübeli kadrosu tarafından son derece titiz ve detaylı bir ön hazırlık süreci ve özenli bir takip neticesinde, yargılama sonunda son derece olumlu sonuçlar alarak bu alanda da güvenilir bir büro olarak öne çıkmaktadır.

Ayrıca ofisimiz hukukun tek bir branşında faaliyet göstermeyip, hizmet verdiğimiz kişi veya işletmelerin her alanda karşılaşacakları hukuki sorunlara cevap verebilmek en önemli çalışma prensibimizdir.

Gizlilik ve Mesleki Sır: 'Sır saklama ve gizlilik' avukatlık mesleğinin en önemli etik ilkelerinden biridir. Ofisimiz, Avukatlık Kanunu ile belirlenen gizlilik ve sır saklama ilkesini hassasiyetle uygulamaktadır. Hukuk büromuz, müvekkillerine ait bilgi ve belgeleri mesleki sır kapsamında özel bir şekilde gizli tutmakta, üçüncü kişi veya kurumlarla hiçbir şekilde paylaşmamaktadır.”

  • Montesquieu
    Bir tek kişiye yapılan bir haksızlık, bütün topluma yapılan bir tehdittir.
    Montesquieu
Hemen Ara