İcra ve İflas Hukuku | Av. Bilal Küçükşengün | BK Hukuk Danışmanlık

İcra ve İflas Hukuku

İcra ve İflas hukuku alanında Ticaret Şirketlerinin Yurt içi ve Yurt dışında tahsil edemedikleri alacakları haciz yada İflas talepli takipler ile kısa sürede tahsil edilmektedir. Yurt dışı alacaklar, yurt dışında çalıştığımız partner bürolar ile eş zamanlı olarak takip edilmekte ve kısa sürede tahsil edilmektedir. İcra kadromuz ile yurt içindeki her yere ivedi bir şekilde bizzat ofis çalışanları aracılığı ile haciz işlemleri uygulanmaktadır . Haciz yada iflas talepli olarak açtığımız takip dosyaları dışında ticari alacakların tahsilinde icra-iflas suçlarının her birini işletmekte cezai müeyyideyi en kısa süreçte uygulayarak tahsilatı çabuklaştırmayı amaçlamaktayız. 

Diğer yandan likit sıkıntısı yaşayan ve sıkıntılı süreçte faal olarak hayatını devam ettirmek isteyen şirketlere de hukuki danışmanlık vermekteyiz. Bu bağlamda konkordato davaları ve alınabilecek tedbir kararlarının uygulanması ile sürecin en sancısız şekilde atlatılması yönünde hukuki yardımlarımız bulunmaktadır. İcra ve iflas hukuku alanında verilen hizmetlerin bir kısmı; 

  • Her türlü icra ve iflas takipleri,
  • İpotek ve rehin tesisi
  • Menfi Tespit, istirdat, istihkak ve tasarrufun iptali davaları
  • İmzaya ve Borca İtiraz Davaları,
  • İcra İflas suçlarından doğan ceza davaları,
  • İflas davaları.
  • Konkordato davaları (Konkordato projesinin hazırlanmasından, konkordato tasdikine kadar tüm sürecin takibi ofisimizce yapılmaktadır)
Hemen Ara