İdare Hukuku | Av. Bilal Küçükşengün | BK Hukuk Danışmanlık

İdare Hukuku

Hukuk büromuz, müvekkillerinin idare ile olan ihtilaflarının çözümünde yardımcı olmaktadır. Bu bağlamda özellikle idare hukuku alanında verilen hizmetlerin bir kısmı; 

  • İdari yaptırımlara karşı idare mahkemelerinde ve Danıştay’da açılacak tam yargı ve idari işlemin iptali davalarının takibi,
  • Kamu ihale kurumu kararlarına yapılacak itirazlar ve uyuşmazlıkların çözümü,
  • Belediyelerin imar ve iskân işlemlerine karşı yapılacak olan ve itirazlar ve buna ilişkin hukuki prosedürün takibi.

 

Hemen Ara