İş Hukuku | Av. Bilal Küçükşengün | BK Hukuk Danışmanlık

İş Hukuku

Ofisimiz işçi ve işveren arasındaki ilişkinin her iki tarafında da, ortaya çıkabilecek hukuki uyuşmazlıklar konusunda bilgi ve birikime sahiptir. Bu bağlamda İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanında verilen hizmetlerin bir kısmı; 

  • Müvekkil şirketler adına işçi ile iş ilişkisinin kurulması ve bu bağlamda ihtiyaca uygun bireysel ve toplu iş sözleşmelerin düzenlenmesi, personel yönetimi, iş yeri yönetmeliği oluşturulması, işçi özlük dosyalarının kontrolü, iş hukuku alanında müvekkil şirket insan kaynaklarına temel iş hukuku bilgilerinin verilmesi, sözleşme ve tutanakların tanzimi, gerektiğinde iş ilişkisinin sonlandırılması ve bunlar ile sınırlı olmamak üzere kapsamlı şekilde danışmanlık yapılması,
  • İş yerinde çalışma güvenliği ve işçi sağlığı tedbirlerinin oluşturulması konularında destek verilmesi,
  • Gerek işçi ve gerekse işveren tarafında; kıdem, ihbar, fazla mesai ve sair alacaklara ilişkin davaların takibi,
  • İşe iade davalarının takibi,
  • Yine her iki taraf için de İş kazalarından kaynaklı maddi ve manevi tazminat davalarının takibi,
  • Toplu iş sözleşmelerinin hazırlanması
Hemen Ara