Sağlık Hukuku | Av. Bilal Küçükşengün | BK Hukuk Danışmanlık

Sağlık Hukuku

Son yıllarda ülkemizde uygulanmakta olan “Sağlıkta Dönüşüm” politikaları, Tıp ve Sağlık Hukuku alanında köklü değişikliklere yol açmış, bu değişiklikler Sağlık Hizmeti Sunucularına -başta hekimler olmak üzere özellikle sağlık çalışanlarına- bir çok sorumluluklar ve beraberinde riskler getirmiştir. Bu bağlamda Sağlık Hukuku alanında verilen hizmetlerin bir kısmı; 

  • Hasta Haklarından kaynaklanan dava sürecinin takibi,
  • Hekim Hataları ve Hekimlerin Mesleki Sorumluluğuna ilişkin davaların takibi,
  • Özel Sağlık Kuruluşlarının Sorumluluğuna ilişkin ihtilaflar
  • Malpraktis davaları
Hemen Ara