Şirketlere Hukuki Danışmanlık | Av. Bilal Küçükşengün | BK Hukuk Danışmanlık

Şirketlere Hukuki Danışmanlık

Avukatın, müvekkillerini, mahkemelerde temsil etme görevinin yanı sıra, hukuki sorunların çözümü konusunda müvekkillere görüş bildirme, başka bir deyimle, ‘danışmanlık’ görevi vardır. Avukat, danışma ile müvekkiline doğru karar vermesi için hukuki problemin alternatif çözüm yollarını, her bir alternatifin yarar ve sakıncalarını gösterir. Uyuşmazlığın, zorunluluk olmadıkça davaya dönüşmesini ve gereksiz çekişmeleri önler.

Ticaret hayatının içerisinde oluşabilecek veya oluşmuş olan mağduriyet ve hak kayıplarının mümkün olan en aza indirgenmesi yahut hiç yaşanmaması, meydana gelen kayıplara karşı ise zararları ortadan kaldırıcı hızlı, pratik, ekonomik ve akılcı çözümler uzman kadromuzdaki yetkin avukatlar ile sunulmaktadır.

Bu bağlamda deneyimli ekibimiz, zorunlu şirket formalitelerinin tamamlanması amacıyla, sermaye artırım ve azaltımları, müdür atanması ve temsil yetkilerinin belirlenmesi, iç yönerge çıkartılması, yönetim kurulu ve genel kurul toplantıları, adres ve unvan değişiklikleri, ana sözleşme tadilleri gibi olağan şirket işlemleri ve bununla beraber her türlü ticari sözleşmenin hazırlanması, incelenmesi ve son haline getirilmesi, Şirketlerin iştigal konusu ile ilgili olarak bayilik sözleşmesi, cari hesap sözleşmesi, rekabet etmeme memnuiyeti sözleşmesi daha birçok tip sözleşmelerin hazırlanması konusunda danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Son olarak iş hukuku anlamında; Çalışanlarla yapılacak belirli ve belirsiz süreli iş sözleşmelerinin, çalışma sırasında alınacak iş şartlarına ve güvenliğine ilişkin belgelerin, gerektiğinde rekabet sözleşmelerinin, doldurulacak tutanak ve sair formların ve çalışma ilişkisi sona erdirilen personelle yapılacak hukuki yazışmaların titizlikle hazırlanması, doğabilecek bir hukuki ihtilafta eksik belgelerin kalmamasına ilişkin ön çalışma yapılması da ofisimizin sunmuş olduğu hizmetlerdendir.

Hemen Ara