Sorumluluk ve Tazminat Hukuku | Av. Bilal Küçükşengün | BK Hukuk Danışmanlık

Sorumluluk ve Tazminat Hukuku

Sorumluluk ve tazminat hukuku bir çok hukuk dalını kapsamakla birlikte, ofisimiz tarafından yoğun şekilde yürütülen bir alandır. Bu bağlamda özellikle bu konuda verilen hizmetlerin bir kısmı; 

  • Trafik kazalarından kaynaklanan maddi-manevi tazminat talepleri
  • Sözleşmelerden kaynaklanan maddi-manevi tazminat talepleri
  • Haksız fiilden kaynaklanan maddi-manevi tazminat talepleri
  • Hakaret, İftira vesair ceza hukukuna da konu olabilecek durumlardan kaynaklı maddi-manevi tazminat talepleri
  • Fikri ve sınai mülkiyet hukuku, rekabet hukuku kapsamında uğranılan zararların tazmini
  • Uğranılan her tür zarara karşı sorumluluğu bulunan gerçek kişi, tüzel kişi ya da resmi kurumlara karşı açılacak her tür maddi-manevi tazminat davalarında temsil

 

Hemen Ara