Taşıma Hukuku | Av. Bilal Küçükşengün | BK Hukuk Danışmanlık

Taşıma Hukuku

Ülkemizde uluslararası ticaretin gelişmesi ile taşıma hukuku önem kazanmaktadır. Uluslararası Taşıma hukuku ile ilgili uygulamada olan konvansiyonlar hakkında bilgi verilmesi, taşıma sözleşmelerinin hazırlanması, taşıyıcının zıya ve hasar sorumluluğu ile ilgili çıkabilecek uyuşmazlıklardan doğan davalar büromuzun uzmanlık alanındadır. 

Bu bağlamda Taşıma hukuku alanında verilen hizmetlerin bir kısmı; 

  • CMR İhtilafları
  • Taşıma sözleşmeleri hazırlanması
  • Sözleşmeden doğan zararlar, gecikmeler
  • Taşıma hukukundan kaynaklı davaların takibi.

 

Hemen Ara