Ticaret ve Şirketler Hukuku | Av. Bilal Küçükşengün | BK Hukuk Danışmanlık

Ticaret ve Şirketler Hukuku

Hukuk büromuz, gerek yerli ve gerekse yabancı ticari işletme ve şirketlerin kuruluşundan devrine ve mal varlıklarının tasfiyesine kadar tüm süreçte danışmanlık hizmeti vermektedir. Bu bağlamda Şirketler ve Ticaret hukuku alanında verilen hizmetlerin bir kısmı;

 • Ulusal ve Yabancı Şirket kuruluşu, yapılandırılması,
 • Yönetim kurulu veya müdürlerin görev ve yetkilerinin düzenlenmesi,
 • Ana sözleşme hazırlanması, değişiklik yapılması,
 • Şirket Genel Kurul toplantılarının yapılması,
 • Ticari sözleşmelerin hazırlanması, müzakere edilmesi,
 • Yeni TTK uyarınca bağlı şirket raporu, faaliyet raporu hazırlanması
 • Franchising, Bayilik, Distribütörlük, Lisans, Know –how, Joint Venture sözleşmelerinin hazırlanması
 • Tür değiştirme, devir, birleşme ve sermaye artırım ile azaltımlarının yapılması,
 • Rekabet yasağı, haksız rekabet, tasfiye ve fesih, genel kurul iptalleri,
  yöneticinin sorumluluğundan kaynaklı tazminat davaları başta olmak üzere
 • TTK uyarınca doğabilecek tüm davaların yürütülmesi.

 

Hemen Ara