Vergi Hukuku | Av. Bilal Küçükşengün | BK Hukuk Danışmanlık

Vergi Hukuku

Vergi hukukunu ilgilendiren sorunlarda henüz dava aşamasına gelmeksizin uzlaşma komisyonlarında ihtilafın halledilmesi konularında müvekkili yönlendirme ve tavsiye yolunda büromuzun tecrübesi bulunmaktadır. 

Ayrıca, kesilen vergi cezalarına karşı açılacak davaların gerek ilk derece mahkemesi olarak vergi mahkemesi ve gerekse Danıştay’daki takibi büromuz tarafından yapılmaktadır. Son dönemde bağlı şirketler ile ilgili Transfer Fiyatlandırmaları , Transfer fiyatlandırılmaları kapsamında tarh ve tahakkuk ettirilmiş vergi cezaları , dava öncesi çalışmaları ve dava boyutunda tümüyle çalışma alanlarımızdandır. Vergi İcra hukukunun dışında, vergi kaçakçılığı kapsamında açılmış olan Ceza davalarının takibi de uzmanlık alanlarımızdandır. 

Bu bağlamda Vergi hukuku alanında verilen hizmetlerin bir kısmı; 

  • İnceleme raporlarının ve uyuşmazlığın kaynaklandığı tüm belgelerin incelenerek hukuki açıdan değerlendirilmesi,
  • Uzlaşma yapılacaksa uzlaşmaya başvuru dilekçesinin hazırlanması,
  • Uzlaşma stratejisinin belirlenmesi, bizatihi uzlaşmaya katılmak,
  • Yargı yoluna başvurulacaksa dava dilekçesinin hazırlanması,
  • Tüm yargı sürecinin takibi ve duruşmalara katılınması.
  • Vergi Cezalarından ve Vergi Kaçakçılığından kaynaklı Ceza Davalarının her aşaması,
Hemen Ara